(Ver)koop van bedrijven

Corporate finance

Meer info

Adviseur van de directeur

Koersbepaling

Meer info

Interim management

Netwerk van specialisten

Meer info
 

(Ver)koop van bedrijven

Specialistische kennis is bij de aan- en verkoop van een bedrijf noodzakelijk. Het is een (zakelijk, maar ook emotioneel) proces dat zorgvuldig doorlopen moeten worden. Tabak FC is hierin gespecialiseerd. De afgelopen jaren hebben wij ondernemers geadviseerd en begeleid bij het (financieel) afronden van de aan en verkoop van een bedrijf. Zakelijke Inleving, betrokkenheid en deskundigheid zijn onze pijlers bij vraagstukken op het gebied van bedrijfsovername, bedrijfsopvolging, fusie en financiering.

 
 
 

Het proces bij bedrijfsovername, -opvolging en fusie

Ieder proces heeft haar eigen dynamiek. Continue moeten keuzes gemaakt worden. Wij ondersteunen en begeleiden bij keuzemomenten als:

 • Is de onderneming verkoop klaar
 • Hoe wordt het koop-/verkoopproces ingericht
 • Wat wordt gekocht/verkocht (aandelen, activiteiten, activa/passiva)
 • Hoe wordt de overname/fusie juridisch en fiscaal ingericht
 • Wat is de onderneming waard
 • Hoe wordt de juiste koper gevonden
 • Bepalen onder- en boven prijs en (garantie)voorwaarden
 • Hoe wordt de koop of fusie gefinancierd

 Werkwijze Tabak FC

Onze kracht is dat wij het gehele proces van bedrijfsovername, -opvolging en fusie kunnen overzien. Wij weten hoe de tegenpartij redeneert en begeleiden het proces geheel zakelijk, zonder dat we door emotie een vertroebeld beeld krijgen. Wij nemen de ondernemer naast deze begeleiding, waar nodig, werkzaamheden uit handen, zoals:

 • Opstellen van waardebepaling
 • Opstellen/beoordelen van informatiememorandum en/of businessplan
 • Opstellen/beoordelen van intentieovereenkomst
 • Structureren van due diligence proces
 • Aantrekken van (bancaire) financieringen
 • Benaderen van fusie- en overnamekandidaten
 • Voeren van de onderhandelingen
 • Begeleiden bij totstandkoming juridische documenten

Want wij zijn pas tevreden als uw bedrijf tot ieders tevredenheid in de volgende fase is beland.