(Ver)koop van bedrijven

Corporate finance

Meer info

Adviseur van de directeur

Koersbepaling

Meer info

Interim management

Netwerk van specialisten

Meer info
 

Bedrijfswaardering

Wat is mijn bedrijf waard? Een vraag waar ondernemers niet elke dag bij stilstaan, maar die in bepaalde situaties ineens erg belangrijk wordt. Bij aankoop en verkoop van een bedrijf is een waardering noodzakelijk, maar ook in veel andere situaties schept een waardering duidelijkheid. Wij hebben ons als adviseur voor het MKB gespecialiseerd in het waarderen van MKB ondernemingen.

 
 
 

Wanneer waarderen?

Het waarderen van een onderneming is in meerdere situaties van essentieel belang. De meest voorkomende reden voor waardebepaling is eigendomsoverdracht van aandelen in een onderneming. Daarbij zijn verschillende varianten te onderscheiden:

 • Aan- of verkoop van een onderneming
 • (personeels)participatie
 • Fiscale kwesties (o.a. fiscale inbreng)
 • Beëindiging compagnonschap
 • Economische schade
 • Geschillen
 • Boedelscheiding (echtscheiding)
 • Gerechtelijke procedures
 • Waardemanagement

Bij verkoop

Bij verkoop in de vrije markt is een juiste waardebepaling de basis om de transactie te laten slagen. We kunnen daarbij verschillende overdrachten onderscheiden:

 • overdracht aan derden
 • overdracht aan het management/personeel
 • overdracht binnen de familie

Binnen familieverband is een waardebepaling vooral van belang voor de familieleden, die niet bij de overname betrokken zijn.  De waardebepaling dient dan duidelijk te maken dat zij niet zijn benadeeld ten opzichte van familieleden die wél bij de overname betrokken zijn.

Grondslag waardering

In onze waardering vormt de economische waarde het uitgangspunt. Bepalend voor de waarde van het bedrijf zijn de netto-geldstromen en de samenhangende ondernemingsrisico’s. Deze aanpak vereist een grondige kennis van het bedrijf en de omstandigheden waarin het opereert. De waarde wordt vastgesteld op basis van:

 • de verwachte cashflow
 • SWOT analyses
 • het risicoprofiel van de onderneming.

 Waarderingsrapport van Tabak FC

Het waarderingsrapport van ons geeft naast de waardebepaling inzicht in de uitgangspunten, veronderstellingen, gebruikte informatie en berekeningswijze(n). Wij geven u inzicht in de waarde van de onderneming maar ook inzicht in hoe deze waarde tot stand komt. En nog interessanter; hoe deze waarde kan worden geoptimaliseerd. Iedere onderneming beschikt over waarde-creërende factoren. Deze factoren zijn verankerd in zaken als: naamsbekendheid, organisatiestructuur, bedrijfsprocessen, proposities van producten en diensten, personeel en kostenstructuur. Waarde creërende factoren bepalen en beïnvloeden in hoge mate de waarde van de onderneming. Door de focus te leggen op deze kengetallen en deze te verbeteren kan de waarde van de onderneming verhoogd worden.

Op deze manier voorziet een waardering in twee behoeftes:

 • het geeft inzicht in de huidige waarde
 • het geeft de richting aan naar optimalisatie van de waarde in de toekomst.

Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een meer informatie over onze dienstverlening, dan kunt u uiteraard geheel vrijblijvend contact opnemen op 0512 570 022