(Ver)koop van bedrijven

Corporate finance

Meer info

Adviseur van de directeur

Koersbepaling

Meer info

Interim management

Netwerk van specialisten

Meer info
 

Bedrijfsfinanciering

MKB ondernemers kunnen putten uit meerdere financieringsbronnen. Maar hoe vind je deze als de benodigde investeringen niet gedaan kunnen worden vanuit ingehouden winsten, de lopende kasstroom. Voor deze investeringen, werkkapitaal of grote investeringen – bijvoorbeeld een bedrijfspand, bedrijfsuitbreiding, overname – kiest het MKB veelal voor bancaire financiering. Dit is niet altijd makkelijk. De vraag is welke financieringsvorm het beste past bij de financiële positie van uw bedrijf en bij het investeringsdoel. Wij kunnen u daarbij begeleiden.

 
 
 

Financiering voor uw doel

Wij helpen u bij het verkrijgen van een passende financiering. Zowel bancair, subsidie als via investeerders bekijken we. In overleg met u komen dan tot:

 • Inschatting van de financieringsbehoefte
 • Overzicht van de mogelijkheden
 • Kans van slagen van de aanvraag
 • Consequenties voor de bedrijfsvoering

Inhoud van een financieringsaanvraag

Voor het opstellen van een financieringsaanvraag hanteren we een vaste structuur. Stap voor stap komen alle facetten aan bod die bij de beoordeling van de financieringsaanvraag een rol spelen. Het doel is dat we een scherp beeld krijgen van:

 • De ondernemer(s) zelf
 • Activiteiten, producten en diensten van de onderneming
 • De markt waarin de onderneming opereert
 • Ondernemingsstructuur
 • Investeringsplannen
 • Financieringsplannen
 • Bancaire ratio’s
 • Financiële situatie (historie en prognose)Voor zowel het schrijven van de financieringsaanvraag als de beoordeling door de bank zijn een aantal gegevens nodig, zoals:

Benodigde gegevens

Voor zowel het schrijven van de financieringsaanvraag als de beoordeling door de bank of andere instantie zijn een aantal gegevens nodig, zoals:

 • Jaarrekeningen, waar mogelijk van de laatste drie jaar.
 • Investeringsbegroting, waar mogelijk onderbouwd met offertes, taxatie of waardering
 • Prognose van omzet en kosten voor aankomende jaren
 • Overzicht financiële verplichtingen (lening, lease, huur etc.)

Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een meer informatie over onze dienstverlening, dan kunt u uiteraard geheel vrijblijvend contact opnemen op 0512 570 022