(Ver)koop van bedrijven

Corporate finance

Meer info

Adviseur van de directeur

Koersbepaling

Meer info

Interim management

Netwerk van specialisten

Meer info

Tabak FC

Een vuurtoren heeft als functie om ‘s nachts en bij stormweer schepen te waarschuwen voor de kliffen en te begeleiden bij de doorgang. Staat u als ondernemer voor strategische beslissingen die een ingrijpende invloed kunnen hebben op uw onderneming of op u zelf? Betreft het complexe materie waar u niet dagelijks mee te maken hebt, zoals:

 

  • (Ver)koop van bedrijf
  • Bedrijfskeuzes op strategisch niveau
  • Conflictsituaties

bel dan met ons: 0512-760 022 en vraag naar Jan Tabak. Wij willen u graag begeleiden bij deze processen. Door onze ervaring en specialistische kennis kunnen wij fungeren als vuurtoren en u laten varen op de koers die is uitgestippeld.

11 aug 2016
Door: Martin Brandsma

In 2015 hebben er 5115 fusies en overnames plaatsgevonden. In het eerste half jaar waren dit er 2645 en in de tweede helft 2470. In de eerste helft van 2016 is dit ligt gestegen. Volgens de cijfers van het CBS zijn er in het eerste half jaar 2765 fusies en overnames geweest. Een stijging van […]

lees meer

De voordelen

van Tabak Finance & Control

Contact-Widget-Foto

  • Houdt door ervaring overzicht in het proces
  • Deskundig
  • Werkt doelgericht
  • Zakelijk zonder de persoon uit het oog te verliezen